Truy cập hatvoinhau.net/karaoke
Hoặc tải ứng dụng android - windows

Nhập vào mã số hiển thị trên trình phát