[Tính năng mới] Yêu thích - Lưu lại các bài hát mà bạn thích
Tính năng yêu thích giúp bạn lưu lại các bài hát vào danh sách yêu thích...
Tăng giảm âm lượng và sắp xếp bài hát đã chọn
Điều khiển tăng giảm âm lượng, sắp xếp các bài hát đã chọn...