Thứ Hai, 20/02/2017 10:33:03 SA Lượt xem: 5566

Tăng giảm âm lượng và sắp xếp bài hát đã chọn

Điều khiển tăng giảm âm lượng

- Trên trình điều khiển chọn bài hát sẽ có thêm nút âm lượng, các bạn nhấn vào đó:

Nút nhấn điều chỉnh âm lượng

Sau khi nhấn vào nút âm lượng sẽ xuất hiện thanh trượt, các bạn kéo tăng/giảm để thay đổi âm lượng:

Tăng giảm âm lượng

 


Sắp xếp danh sách bài hát đã chọn

Các bạn nhấn vào "Số bài" như hình:

Xem danh sách bài hát đã chọn

Sau khi nhấn sẽ xuất hiện như hình, các bạn nhấn lên xuống để sắp xếp các bài hát như bạn mong muốn:

Danh sách bài hát đã chọn

Sắp xếp bài hát đã chọn

Nguồn hatvoinhau.net