Terms Of Service

Information we collect

Here is an explanation of the types of information we collect when you use our services:

 • Device information: We collect device-specific information, such as the hardware model and the version you are using on your phone to provide you better support.
 • User staticstic: We collect about how you use my services for future support.
 • Voice input: We use you voice input and use in speech recognition for better experience. You can Accept or Deny for what you choose

How we use information

We use all of the information we have to help us provide and support our Services. Here’s how:

 • Develop, improve, deliver, maintain, and protect our products and services.
 • Communicate with you about our Services and let you know about our policies and terms.
 • Enhance the safety and security of our products and services.
 • Verify your identity and prevent fraud or other unauthorized or illegal activity.
 • Enforce our Terms of Service and other usage policies.

How we share information

We handle your data securely by transmission over https. The information we collect is not shared to any third parties.

 


 

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập nhật:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

Hát Với Nhau  là ứng dụng xem video trực tuyến với nhiều thể loại như karaoke, nghe nhạc, xem phim, giải trí, kiến thức,... Được cung cấp hiện tại chính thức trên nền tảng Web và Android

 

3. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng hiện tại bạn có thể không cần tài khoản hoặc sử dụng tài khoản để truy cập một số tính năng giới hạn cho thành viên, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của chúng tôi, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

4. Quyền sử dụng

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây.

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phát sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • Sử dụng Ứng Dụng để  lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; phân biệt và gây chia rẽ chủng tộc; xúc phạm, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức;
 • Các hình thức vi phạm khác.

 

5. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

- Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng dữ liệu trên điện thoại của bạn:

 • (1) Thông tin định danh của điện thoại
 • (2) Truy cập internet không giới hạn
 • (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ
 • (4) Quyền truy cập micro nếu bạn đồng ý

- Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản;
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
 • Ghi âm: chúng tôi không thu thập dữ liệu ghi âm của bạn. Dữ liệu giọng nói được sử dụng cho tính năng nhận diện giọng nói được sử dụng trực tiếp trên điện thoại của bạn.

 

6. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

7. Phí Và Các Khoản Thu

Chúng tôi không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản. Nhưng bạn cần trả phí để sử dụng một số tính năng khác.

 

8. Quảng cáo và các nội dung thương mại

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.